Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Công ty CP Quản lý quỹ Phú Hưng xin công bố thông tin về việc thay đổi quyền sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên với nội dung như trong giấy phép đính kèm07/06/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I năm 201817/04/2018 | Download
 • Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 201717/04/2018 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính năm 2017 đã kiểm toán16/03/2018 | Download
 • Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán16/03/2018 | Download
 • (HTDF) Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán11/01/2018
 • (VPDF) Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán11/01/2018
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201708/01/2018 | Download
 • Audited 2017 VPDF Financial Report31/12/2017 | Download
 • Audited 2017 HTDF Financial Report31/12/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 201706/10/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán08/08/2017 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã kiểm toán08/08/2017 | Download
 • Thành lập Quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông06/07/2017 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201705/07/2017 | Download