CÔNG TY PHFM

TỔNG QUAN

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM), tiền thân là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Chiến Thắng, được thành lập vào ngày 28 tháng 12 năm 2007. Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý tài sản chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn trong nước, PHFM có chiến lược hoạt động ổn định, tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách đẩy mạnh năng lực tư vấn đầu tư và nghiên cứu thị trường.

Bắt đầu từ năm 2016, PHFM chính thức công bố quỹ thành viên đầu tiên – Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam (VPDF). Thành công của dịch vụ quỹ thành viên là nền tảng của Dịch vụ Quản lý quỹ của Công ty. Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng nghiên cứu, PHFM đã mở rộng nhóm nghiên cứu của mình với hơn 10 nhà phân tích chuyên nghiệp kể từ năm 2019 và đang cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cơ bản hàng ngày. Là một tổ chức quản lý tài sản chuyên nghiệp, PHFM có tầm nhìn là giúp cho khách hàng, với các mục tiêu đầu tư khác nhau, được hưởng lợi từ sự phát triển của nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam.

ĐỐI TÁC CỦA PHFM

CTCP Quản lý Quỹ Phú Hưng là một thành viên của Tập đoàn Tài chính Phú Hưng (Phu Hung Financial Group). Bằng cách kết hợp hiệu quả các nguồn lực của tập đoàn, PHFM có thể giới thiệu các dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng và mở rộng khái niệm quản lý danh mục đầu tư vào cuộc sống hàng ngày của khách hàng.

Phu Hung Securities Corporation (PHS)

www.phs.vn

Phu Hung Assurance Corporation (PAC)

www.pacvn.vn

Phu Hung Life Insurance Joint Stock Company (PHL)

www.phuhunglife.com

Triết lý kinh doanh

Đổi mới, Hiệu quả, Tin cậy, Đơn giản là triết lý kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp được thành lập kể từ khi thành lập nhóm của chúng tôi và đó cũng là tiêu chí cho thái độ của tất cả các thành viên.