CÔNG TY PHFM

SỨ MỆNH

CTCP Quản lý quỹ Phú Hưng cống hiến vào việc phát triển dịch vụ tư vấn và quản lý tài sản chuyên nghiệp, từ đó có thể hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu tài chính dựa trên các mục đích đầu tư khác nhau. Các dịch vụ và chiến lược đầu tư của chúng tôi hướng đến việc tăng cường lợi nhuận kỳ vọng bằng cách nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích dữ liệu và kỷ luật giao dịch.

Chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn Việt Nam trong hơn mười năm qua. Trong thập kỷ tới, PHFM sẽ đóng vai trò quan trọng đối với ngành quản lý tài sản đang tăng trưởng của Việt Nam và sẽ hỗ trợ Chính phủ đưa ra các quy định phù hợp khi nhu cầu phân bổ tài sản đang ngày càng tăng.