Quỹ đầu tư Chọn lọc Phú Hưng Việt Nam (PHVSF) là quỹ mở đầu tiên được thành lập và quản lý bởi Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, đảm bảo vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế về phân tích đầu tư, quản lý rủi ro và giao dịch. Cùng với chiến lược đầu tư chuyên nghiệp, PHVSF đầu tư vào nhiều loại chứng khoán trải rộng trên đa dạng ngành nghề/tổ chức, mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận với mức tăng trưởng cao và đáp ứng các mục tiêu dài hạn.

TẠI NGÀY 29/11/2023 PHVSF VN-INDEX
LỢI NHUẬN TỪ ĐẦU NĂM (2023) (%) 2.78 9.50
LỢI NHUẬN 6 THÁNG (%) 0.82 2.59
LỢI NHUẬN TỪ NGÀY THÀNH LẬP (21/11/2022) (%) 2.81 14.80

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Tên Quỹ QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM
Mã Quỹ PHVSF
Loại hình Quỹ Quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở
Ngày thành lập 21/11/2022
Ngân hàng giám sát Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Đại lý chuyển nhượng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ngày Giao Dịch (T) Thứ Năm hàng tuần (Ngày T)
Thời điểm đóng sổ lệnh 14h30 ngày thứ Tư (Ngày T-1)
Thời hạn thanh toán tiền bán Trong vòng T+5
Giá trị mua tối thiểu VND 100,000/ lần giao dịch
Giá dịch vụ phát hành 0% giá trị giao dịch
Giá dịch vụ mua lại Lệnh bán theo nguyên tắc Vào trước – Ra trước (FIFO)

Giao dịch thông thường

  • Thời gian nắm giữ dưới 182 ngày: 2% giá trị giao dịch
  • Thời gian nắm giữ từ 182 ngày đến dưới 365 ngày: 1.5% giá trị giao dịch
  • Thời gian nắm giữ từ 365 ngày đến dưới 730 ngày: 0.5% giá trị giao dịch
  • Thời gian nắm giữ từ 730 ngày trở lên: 0% giá trị giao dịch

Giao dịch đầu tư định kỳ

  • Thời gian nắm giữ dưới 182 ngày: 2% giá trị giao dịch
  • Thời gian nắm giữ từ 182 ngày đến dưới 365 ngày: 1.5% giá trị giao dịch
  • Thời gian nắm giữ từ 365 ngày đến dưới 730 ngày: 0.5% giá trị giao dịch
  • Thời gian nắm giữ từ 730 ngày trở lên: 0% giá trị giao dịch
Giá dịch vụ quản lý Quỹ 1.5% NAV/ năm

CÁC ĐỐI TÁC CỦA QUỸ

Ngân Hàng Giám Sát Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam (BIDV)
Đại Lý Chuyển Nhượng Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam
Công Ty Kiểm Toán Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Đại Lý Phân Phối Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT
Công ty Cổ phần Fincorp
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Phú Hưng

NGƯỜI ĐIỀU HÀNH QUỸ

Giám đốc Phòng Đầu tư

Ông Nguyễn Hoài Sơn

Thạc sỹ Kinh tế, Viện ISS (Hà Lan) & Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Cử nhân Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Ông Nguyễn Hoài Sơn có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Trước khi gia nhập Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng, ông đã từng giữ các vị trí quan trọng ở các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và công ty bảo hiểm ở Việt Nam như Trưởng Phòng Đầu tư Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam, Trưởng Phòng Phát triển sản phẩm của Công ty TNHH Quản lý quỹ Prudential Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, Phó Tổng Giám đốc và sau đó là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Chiến Thắng… Hiện ông Sơn đang giữ vị trí Giám đốc Phòng Đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM).

Trưởng phòng Đầu tư

Bà Hồ Thúy Ái

Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Lingnan (Lingnan University, Hong Kong SAR)
Thạc sỹ Tài chính, ESCP Europe
Cử nhân Tài chính-Tín dụng, Đại học Ngân hàng TP.HCM
Bà Hồ Thúy Ái có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành chứng khoán và có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực kinh tế, tài chính. Trước khi gia nhập Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng (PHFM), bà từng là chuyên viên phân tích chứng khoán và là Trưởng nhóm Dự án ETF của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng. Năm 2012, bà được bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Chiến Thắng (tiền thân của PHFM). Từ năm 2019, bà giữ chức vụ Trưởng phòng Đầu tư của PHFM, phụ trách quản lý các hồ sơ đầu tư và quản lý hoạt động đầu tư của PHFM.