Hướng dẫn đầu tư

Quy trình Giao dịch

Mở tài khoản

 • Điền phiếu mở tài khoản: Phiếu mở tài khoản được đăng tải trên website công ty tại đây
 • Gửi Phiếu mở tài khoản kèm hồ sơ: Hồ sơ Nhà đầu tư cung cấp và gửi về Đại lý phân phối của Quỹ, chi tiết được liệt kê bên dưới (*).
 • Nhận thông báo mở tài khoản qua email/SMS.

(*) Các hồ sơ cần cung cấp:

Hồ sơ Nhà đầu tư cá nhân

 1. Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.
 2. Hợp đồng uỷ quyền có công chứng hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với trường hợp NĐT có người uỷ quyền hợp pháp).
 3. Bản sao hợp lệ của CMND/CCCD/hộ chiếu nhà đầu tư và người được uỷ quyền (nếu có).
 4. Bản sao hợp lệ của Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (ICCA) (đối với Nhà đầu tư nước ngoài)
 5. Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung Tâm lưu ký chứng khoán cấp (đối với Nhà đầu tư nước ngoài)
 6. Các biểu mẫu liên quan đến khai báo FATCA và AML.

Hồ sơ Nhà đầu tư tổ chức

 1. Phiếu đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở.
 2. Bản chính hoặc Bản sao hợp lệ Giấy uỷ quyền chỉ định người tham gia ký kết và giao dịch trên tài khoản tại Đại lý phân phối.
 3. Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động và các bản điều chỉnh (nếu có).
 4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu hoặc bản sao hợp lệ Thông báo cho phòng Đăng ký kinh doanh về việc đăng ký sử dụng con dấu.
 5. Mẫu thông tin bổ sung của nhà đầu tư tổ chức.
 6. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 7. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người được uỷ quyền (nếu có).
 8. Bản sao hợp lệ của Giấy xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (ICCA) (đối với Nhà đầu tư nước ngoài).
 9. Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận Mã số giao dịch từ Trung Tâm lưu ký chứng khoán (đối với Nhà đầu tư nước ngoài).
 10. Các biểu mẫu liên quan đến khai báo FATCA và AML.

Đặt lệnh

 • Hoàn tất phiếu đăng ký mua/bán Chứng chỉ quỹ mở: Nhà đầu tư hoàn tất phiếu đăng ký mua/ bán chứng chỉ quỹ Mở được đăng tải tại đây
 • Gửi bản gốc phiếu đăng ký về Đại lý phân phối: Sau khi hoàn thành phiếu đăng ký, Nhà đầu tư gửi bản gốc Phiếu đăng ký mua/ bán chứng chỉ quỹ trước 14h30 ngày thứ Tư (Ngày T-1) cho Ngày Giao Dịch (Ngày T) của tuần.
 • Nhận xác nhận lệnh mua/ bán chứng chỉ quỹ trước Ngày Giao Dịch (T-1) qua email/SMS.

Chuyển tiền

 • Thông tin chuyển khoản: Tất cả thanh toán bằng Đồng Việt Nam và chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát trước 14h30 ngày thứ Tư (Ngày T-1) cho Ngày Giao Dịch (Ngày T) của tuần.Chi tiết thông tin chuyển khoản như sau:
 • Lệnh mua thường:
  Tên người thụ hưởng : QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM
  Số tài khoản : 1190605250
  Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
  Chi nhánh : Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  Diễn giải : [Số tài khoản giao dịch CCQ]_Mua CCQ PHVSF
 • Lệnh mua định kỳ:
  Tên người thụ hưởng : QUỸ ĐẦU TƯ CHỌN LỌC PHÚ HƯNG VIỆT NAM
  Số tài khoản : 1190605269
  Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
  Chi nhánh : Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa
  Diễn giải : [Số tài khoản giao dịch CCQ]_PHVSFiSav
 • Nhận thông báo trạng thái tiền vào Ngày Giao Dịch (Ngày T) qua email/SMS.

Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở

Nhà đầu tư liên hệ Đại lý phân phối của Quỹ để được hướng dẫn mở tài khoản và đặt lệnh.
Danh sách Đại lý phân phối sẽ thường xuyên được cập nhật tại địa chỉ www.phfm.vn

Kênh hỗ trợ Nhà đầu tư

 • Phòng số 4, Tầng 21, Tòa nhà Phú Mỹ Hưng, Số 8 đường Hoàng Văn Thái, Khu phố 1, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
 • (+84 28) 5413 7991
 • cskh@phfm.vn
 • www.phfm.vn