CÔNG TY PHFM

CƠ HỘI NGHÊ NGHIỆP

Công ty Quản lý quỹ Phú Hưng tin tưởng rằng một doanh nghiệp phát triển thành công được xây dựng dựa trên việc quan tâm đến kế hoạch nghề nghiệp của từng cá nhân và bảo vệ giá trị gia đình của đội ngũ nhân viên. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp cho tất cả nhân viên cơ hội phát triển và khuyến khích sự học tập suốt đời nhằm duy trì sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Chúng ta biết rằng cuộc sống luôn nhiều khó khăn và thách thức.

Nhưng tại PHFM, bạn có thể trải nghiệm sự hỗ trợ công bằng và bền vững, từ sức khỏe, phúc lợi, môi trường làm việc linh hoạt cho đến việc hỗ trợ nhân viên quay trở lại sau thời gian nghỉ việc vì chăm sóc gia đình. Chào mừng gia nhập đội ngũ PHFM.

 

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1 Vị Trí


1.  Secretariat Assistant

  • Số vị trí tuyển dụng: 1
  • Trụ sở làm việc: Ho Chi Minh