QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Bên cạnh nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư, PHFM cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cho các khách hàng cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

Với dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, PHFM tiếp nhận vốn ủy thác của khách hàng để mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác theo đúng hợp đồng ủy thác đầu tư được ký kết giữa khách hàng và PHFM.

Mỗi khách hàng sở hữu danh mục của mình thông qua một tài khoản lưu ký chuyên biệt tại một Ngân hàng lưu ký được cấp phép. Khách hàng có thể đứng tên tài khoản lưu ký hoặc ủy quyền cho PHFM đứng tên tài khoản lưu ký để thực hiện giao dịch. Toàn bộ tiền và tài sản của khách hàng cũng như mọi giao dịch liên quan đến tiền và tài sản của khách hàng mà PHFM được ủy thác thực hiện đều đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Ngân hàng lưu ký, đảm bảo tính độc lập, minh bạch, an toàn và bảo mật.

Khách hàng có thể ủy thác đầu tư toàn bộ hoặc ủy thác đầu tư theo chỉ định cho PHFM trong việc quản lý danh mục đầu tư của mình.

Tùy vào đặc điểm của từng khách hàng, khẩu vị rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro của từng khách hàng, chúng tôi tư vấn, thiết kế và triển khai các danh mục đầu tư thích hợp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu riêng biệt của mỗi khách hàng.

Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư của PHFM mang lại hiệu quả sinh lời cao nhất với rủi ro thấp nhất cho từng đồng vốn của khách hàng ủy thác.

Vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi để biết thêm thông tin