Hướng dẫn đầu tư

Đầu tư danh mục chứng khoán

  1. PHFM đàm phán và ký kết Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư với Nhà đầu tư
  2. PHFM mở tài khoản lưu ký tại Ngân hàng lưu ký
  3. Nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản lưu ký
  4. PHFM thực hiện quản lý đầu tư theo Hợp đồng đã ký và gửi báo cáo định kỳ cho Nhà đầu tư
  5. Trước khi Hợp đồng đáo hạn, PHFM bán hết danh mục đầu tư chứng khoán để chuyển đổi thành tiền cho Nhà đầu tư.
  6. Nhà đầu tư nhận lại tiền từ Ngân hàng lưu ký và Hợp đồng được thanh lý.

Vui lòng LIÊN HỆ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết

Đầu tư vào quỹ

Quy trình đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán có thể thay đổi tùy thuộc vào từng loại quỹ và từng giai đoạn hoạt động của quỹ. Trước khi ra quyết định đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ tất cả các tài liệu về quỹ và tìm sự tư vấn từ PHFM.

Trong đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư có thể tham gia thị trường sơ cấp bằng cách góp vốn thành lập quỹ đại chúng hoặc quỹ thành viên. Dựa trên yêu cầu của nhà đầu tư, PHFM sẽ tiến hành các thủ tục thành lập và quản lý quỹ.

Nhà đầu tư cũng có thể tham gia thị trường thứ cấp thông qua việc mua và bán các chứng chỉ quỹ đã được phát hành. Thông thường, nhà đầu tư cần phải có một tài khoản giao dịch chứng khoán tại một công ty chứng khoán để thực hiện các lệnh mua và bán chứng chỉ quỹ. Trong trường hợp đầu tư vào các quỹ đại chúng hoặc quỹ ETF do PHFM quản lý, nhà đầu tư có thể mở tài khoản tại PHFM hoặc tại đại lý hay nhà phân phối được PHFM chỉ định.

Các Loại Quỹ Đầu Tư

Theo cơ sở nhà đầu tư

Quỹ đại chúng

Là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện việc chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.

Quỹ thành viên

Là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá ba mươi (30) thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân.

Theo cách thức hoạt động

Quỹ đóng

Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Quỹ mở

Là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.

Theo mục tiêu đầu tư

Quỹ tăng trưởng

Là quỹ đầu tư chủ yếu nhằm tăng giá trị của vốn đầu tư theo thời gian bằng cách đầu tư vào cổ phiếu với kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong tương lai và tăng giá.

Quỹ thu nhập

Là quỹ đầu tư chủ yếu nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư nguồn thu nhập ổn định bằng cách đầu tư vào trái phiếu và/hoặc các công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức cao.

Quỹ cân bằng

Là quỹ đầu tư có mục tiêu là cân bằng giữa tăng trưởng vốn và dòng thu nhập ổn định bằng cách kết hợp các loại tài sản khác nhau trong danh mục đầu tư của mình

Quỹ đặc biệt

Quỹ ETFs

Là một loại hình quỹ mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán

Quỹ đầu tư bất động sản

Là quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản.

Vui lòng LIÊN HỆ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết