Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính soát xét Bán niên 202031/07/2020 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II/202007/07/2020 | Download
 • Nghị quyết và biên bản họp HĐQT thay Tổng Giám đốc22/05/2020 | Download
 • Nghị quyết và biên bản họp HĐCĐ thường niên năm 201928/04/2020 | Download
 • Báo cáo tài chính quý I/202009/04/2020 | Download
 • Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 V/v: Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm thành viên BKS & thay đổi địa chỉ công ty21/02/2020 | Download
 • Báo cáo tài chính quý IV năm 201910/01/2020 | Download
 • Audited 2019 VPDF Financial Report31/12/2019 | Download
 • Audited 2019 HTDF Financial Report31/12/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính quý III năm 201910/10/2019 | Download
 • Miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ01/10/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính quý II năm 201916/07/2019 | Download
 • Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc mới từ ngày 04/07/201904/07/2019 | Download
 • Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 201930/06/2019 | Download
 • Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính30/06/2019 | Download