Accountability and transparency to

INVESTORS

 • Home
 • >
 • Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Quan Hệ Nhà Đầu Tư

 • CBTT về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán cho năm 2022 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam10/06/2022 | Download
 • CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/202229/04/2022 | Download
 • CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Triển Vượng Việt Nam ngày 28/04/202228/04/2022 | Download
 • CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư thường niên Quỹ Đầu tư Phát triển Hằng Thông ngày 28/04/202228/04/2022 | Download
 • Báo cáo Tài chính Quý 1/202218/04/2022 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Triển Vượng Việt Nam ngày 28/04/202213/04/2022 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội nhà đầu tư thường niên của Quỹ đầu tư Phát triển Hằng Thông ngày 28/04/202213/04/2022 | Download
 • CBTT về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/202208/04/2022 | Download
 • CBTT về việc nhận Gíấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 25/03/202229/03/2022 | Download
 • CBTT về Báo cáo thường niên năm 202128/03/2022 | Download
 • CBTT về Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính kiểm toán năm 202125/03/2022 | Download
 • Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/202125/03/2022 | Download
 • Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 kết thúc vào ngày 31/12/202125/03/2022 | Download
 • CBTT nội dung được thông qua tại cuộc họp HĐQT ngày 10/03/202210/03/2022 | Download
 • CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 202214/02/2022 | Download